Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

substantialisme

  1. (Triết học) Thuyết thực thể.
    Le substantialisme de Hégel — thuyết thực thể của Hê-ghen

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi