Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

stupefier

  1. Thuốc mê; điều làm cho u đần độn; người làm cho u đần độn.

Tham khảoSửa đổi