Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stay in touch

  1. Giữ liên lạc.