Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

spiralis số nhiều spirales

  1. Dây chằng xoắn.

Tham khảoSửa đổi