Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈsɑʊn.dɜː/

Danh từ

sửa

sounder /ˈsɑʊn.dɜː/

  1. Máy phát âm.
  2. Máy điện báo ghi tiếng.
  3. Người .
  4. Máy dò (chiều sâu của biển... ).
  5. Lợn rừng đực nhỏ.
  6. (Từ cổ,nghĩa cổ) Đàn lợn rừng.

Tham khảo

sửa