Tiếng AnhSửa đổi

Tục ngữSửa đổi

so far so good:

  1. Mọi thứ vẫn tốt đẹp.