Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc smal
gt smalt
Số nhiều smale
Cấp so sánh
cao

smal

  1. Chật hẹp, nhỏ hẹp, chật chội.
    Hun var smal om livet.
    en smal trapp/vei
    et smalt ansikt
    Det er en smal sak. — Đó là một việc đơn giản..

Tham khảoSửa đổi