Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

sloot

  1. Kênh đào hẹp (ở Nam phi).

Tham khảoSửa đổi