Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

slider (số nhiều sliders)

  1. (Máy tính) Con trượt.
  2. Một bánh hamburger nhỏ và nhiều chất béo.
    We ordered five sliders.