Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

sixteenth note (số nhiều sixteenth notes)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Nốt móc đôi, nốt móc kép.

Đồng nghĩaSửa đổi