Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

scala

  1. Ống thang; rãnh thang.

Tham khảoSửa đổi