satellite television

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

satellite television (không đếm được)

  1. Truyền hình vệ tinh.