Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

television

  1. Sự truyền hình.
    television set — máy truyền hình

Tham khảoSửa đổi