Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
so̰ʔp˨˩ʂo̰p˨˨ʂop˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂop˨˨ʂo̰p˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

sộp

  1. (Kng.) . Sang, tỏ ra nhiều tiềnhào phóng.
    Khách sộp.
    Vớ được món sộp.

Tham khảo sửa