Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sət˧˥ʂə̰k˩˧ʂək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂət˩˩ʂə̰t˩˧

Phó từ sửa

sất

  1. Xem tất.

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)