Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaː˧˧ lwaː˧˧kwaː˧˥ lwaː˧˥waː˧˧ lwaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˧˥ lwa˧˥kwaː˧˥˧ lwa˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

qua loa

  1. (Thường dùng phụ sau động từ) Chỉ sơ qua gọi là có.
    Ăn qua loa để còn đi.
    Hỏi qua loa vài câu.
    Việc ấy, tôi chỉ biết qua loa.
    Tác phong qua loa, đại khái (kng.).

Tham khảo

sửa