Tiếng AnhSửa đổi


Danh từSửa đổi

robert

  1. (Thông tục) Cảnh sát, công an.

Tham khảoSửa đổi