Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực respectueux
/ʁɛs.pɛk.tɥø/
respectueux
/ʁɛs.pɛk.tɥø/
Giống cái respectueuse
/ʁɛs.pɛk.tɥøz/
respectueuses
/ʁɛs.pɛk.tɥøz/

respectueux /ʁɛs.pɛk.tɥø/

 1. Kính cẩn.
  Enfant respectueux — đứa trẻ kính cẩn
  Langage respectueux — cách nói kính cẩn
 2. Kha khá.
  Distance respectueuse — khoảng cách kha khá
 3. Tôn trọng.
  Respectueux des formalités — tôn trọng thể thức

Tham khảoSửa đổi