Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

rei

  1. Đồng rây (tiền Tây Ban Nha).

Tham khảoSửa đổi