Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵj˧˩˧˧˧ʐuj˧˩˨ ʐɔ˧˥ɹuj˨˩˦ ɹɔ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹuj˧˩ ɹɔ˧˥ɹṵʔj˧˩ ɹɔ˧˥˧

Xem thêm

sửa
  1. Rủi ro gặp tai nạn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa