Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziə̰ʔw˨˩ ma̰ʔjŋ˨˩ʐɨə̰w˨˨ ma̰n˨˨ɹɨəw˨˩˨ man˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɨəw˨˨ majŋ˨˨ɹɨə̰w˨˨ ma̰jŋ˨˨

Danh từ sửa

rượu mạnh

  1. Rượu có độ cao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa