quasihemidemisemiquaver

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

quasihemidemisemiquaver (số nhiều quasihemidemisemiquavers)

  1. (  Anh, âm nhạc) Nốt móc năm.

Đồng nghĩaSửa đổi