Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

quarter rest (số nhiều quarter rests)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Lặng đen.

Đồng nghĩaSửa đổi