Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwḭ˧˩˧ kwaːj˧˥kwi˧˩˨ kwa̰ːj˩˧wi˨˩˦ waːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˧˩ kwaːj˩˩kwḭʔ˧˩ kwa̰ːj˩˧

Tính từ sửa

quỷ quái

  1. Ranh mãnh, tai ác.
    Vợ chàng quỷ quái tinh ma (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa