Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwəwk˧˥ əm˧˧kwə̰wk˩˧ əm˧˥wəwk˧˥ əm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwəwk˩˩ əm˧˥kwə̰wk˩˧ əm˧˥˧

Danh từ

sửa

quốc âm

  1. Tiếng nói của nước mình.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa