Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwəwk˧˥ əm˧˧kwə̰wk˩˧ əm˧˥wəwk˧˥ əm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwəwk˩˩ əm˧˥kwə̰wk˩˧ əm˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

quốc âm

  1. Tiếng nói của nước mình.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi