Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực producteur
/pʁɔ.dyk.tœʁ/
producteurs
/pʁɔ.dyk.tœʁ/
Giống cái productrice
/pʁɔ.dyk.tʁis/
productrices
/pʁɔ.dyk.tʁis/

producteur

  1. Sản xuất.
    Force productrice — lực lượng sản xuất
    Société productrice — hội sản xuất phim (điện ảnh)

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
producteur
/pʁɔ.dyk.tœʁ/
producteurs
/pʁɔ.dyk.tœʁ/

producteur

  1. Người sản xuất.
  2. (Điện ảnh) Nhà sản xuất phim.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi