Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

price

  1. Giá cả, cái phải trả để đổi lại một thứ gì đó.

DịchSửa đổi