Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

preu (số nhiều preus)

  1. Giá, giá cả.