Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fawŋ˧˧ tʰaːj˧˥fawŋ˧˥ tʰa̰ːj˩˧fawŋ˧˧ tʰaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fawŋ˧˥ tʰaːj˩˩fawŋ˧˥˧ tʰa̰ːj˩˧

Danh từ sửa

phong thái

  1. () Phong cáchthái độ.
    Phong thái nho nhã.

Dịch sửa

Tham khảo sửa