Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fawŋ˧˧ ɗo̰ʔ˨˩fawŋ˧˥ ɗo̰˨˨fawŋ˧˧ ɗo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fawŋ˧˥ ɗo˨˨fawŋ˧˥ ɗo̰˨˨fawŋ˧˥˧ ɗo̰˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phong độ

  1. Phong cáchthái độ.
    Vẫn giữ được phong độ xưa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa