Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̰m˧˩˧ ha̤ːm˨˩fəm˧˩˨ haːm˧˧fəm˨˩˦ haːm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəm˧˩ haːm˧˧fə̰ʔm˧˩ haːm˧˧

Danh từ sửa

phẩm hàm

  1. Thứ bậchàm quan lại (cũ).

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa