Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːn˧˩˧ fuk˧˥faːŋ˧˩˨ fṵk˩˧faːŋ˨˩˦ fuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˩ fuk˩˩fa̰ːʔn˧˩ fṵk˩˧

Định nghĩa sửa

phản phúc

  1. Hay trở mặt, không đáng tin cậy.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa