Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːn˧˩˧ ʨak˧˥faːŋ˧˩˨ tʂa̰k˩˧faːŋ˨˩˦ tʂak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˩ tʂak˩˩fa̰ːʔn˧˩ tʂa̰k˩˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa