Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːn˧˩˧ ʨak˧˥faːŋ˧˩˨ tʂa̰k˩˧faːŋ˨˩˦ tʂak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːn˧˩ tʂak˩˩fa̰ːʔn˧˩ tʂa̰k˩˧

Xem thêm Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi