Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

pg

  1. (Về phim ảnh) Vt của parental guidance (phải có sự hướng dẫn của bố mẹ).
  2. Vt của paying guest (người khách phải trả tiền).

Tham khảoSửa đổi