Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viət˧˥ tat˧˥jiə̰k˩˧ ta̰k˩˧jiək˧˥ tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viət˩˩ tat˩˩viə̰t˩˧ ta̰t˩˧

Động từSửa đổi

viết tắt

  1. là cách viết chữ ngắn gọn hơn cách viết thông thường.
    VN là viết tắt của Việt Nam.

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)