Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

pane /ˈpeɪn/

  1. Ô cửa kính.
  2. Ô vuông (vải kẻ ô vuông).

Ngoại động từ sửa

pane ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ /ˈpeɪn/

  1. Kẻ ô vuông (vải... ).

Tham khảo sửa