Tiếng Anh

sửa


Cách phát âm

sửa
  • IPA: /pə.ˈɡoʊ.də/

Danh từ

sửa

pagoda /pə.ˈɡoʊ.də/

  1. Chùa.
  2. Đồng pagôt (tiền vàng Ân-độ thời xưa).
  3. Quán (bán báo, thuốc lá... ).

Tham khảo

sửa