Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Bắt nguồn từ từ tiếng Pháp (tên gọi trong tiếng Pháp của tự mẫu p).

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
pe˧˧pe˧˥pe˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
pe˧˥pe˧˥˧

Danh từ sửa

  1. Tên gọi của tự mẫu P/p. Trong tiếng Việt, tự mẫu này còn được gọi là pờ, pê phở (dùng trong phương ngữ tiếng Việt miền Nam).

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Arem sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

  1. ba.