Tiếng Hà LanSửa đổi

Số từSửa đổi

nul

  1. không: cái số trước één
Cách biến
Dạng bình thường
số ít nul
số nhiều nullen
Dạng giảm nhẹ
số ít nulletje
số nhiều nulletjes

Danh từSửa đổi

nul gc (mạo từ de, số nhiều nullen, giảm nhẹ nulletje) hoặc

  1. số không, 0
  2. lời xúc phạm, có nghĩa rằng ai chẳng được trò trống gì

Đồng nghĩaSửa đổi