Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
niən˧˧ ɗa̰ːʔj˨˩niəŋ˧˥ ɗa̰ːj˨˨niəŋ˧˧ ɗaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
niən˧˥ ɗaːj˨˨niən˧˥ ɗa̰ːj˨˨niən˧˥˧ ɗa̰ːj˨˨

Danh từ sửa

niên đại

  1. Thời đại, năm tháng trong lịch sử.
    Niên đại văn hóa đồ đá cũ.
    Niên đại đồ đồng thau.

Dịch sửa

Tham khảo sửa