Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲo̤j˨˩ ɲɛt˧˥ɲoj˧˧ ɲɛ̰k˩˧ɲoj˨˩ ɲɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲoj˧˧ ɲɛt˩˩ɲoj˧˧ ɲɛ̰t˩˧

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa