Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ʔn˨˩ zaː˧˧ɲə̰ŋ˨˨ ʐaː˧˥ɲəŋ˨˩˨ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˨˨ ɹaː˧˥ɲə̰n˨˨ ɹaː˧˥ɲə̰n˨˨ ɹaː˧˥˧

Động từ

sửa

nhận ra

  1. Biết sau khi đã xem xét, suy nghĩ.
    Nhận ra khuyết điểm của mình.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa