Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwi˧˧ naːn˧˧ŋwi˧˥ naːŋ˧˥ŋwi˧˧ naːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwi˧˥ naːn˧˥ŋwi˧˥˧ naːn˧˥˧

Tính từ sửa

nguy nan

  1. Nguy hiểmkhó khăn.
    Tình thế nguy nan.

Dịch sửa

Tham khảo sửa