Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwaː˧˧ ŋwat˧˥ŋwaː˧˥ ŋwak˩˧ŋwaː˧˧ ŋwak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwa˧˥ ŋwat˩˩ŋwa˧˥˧ ŋwat˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi