Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwaː˧˧ ŋwɛt˧˥ŋwaː˧˥ ŋwɛ̰k˩˧ŋwaː˧˧ ŋwɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwa˧˥ ŋwɛt˩˩ŋwa˧˥˧ ŋwɛ̰t˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi