Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨə̰ʔŋ˨˩ ŋṳŋ˨˩ŋɨə̰ŋ˨˨ ŋuŋ˧˧ŋɨəŋ˨˩˨ ŋuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨəŋ˨˨ ŋuŋ˧˧ŋɨə̰ŋ˨˨ ŋuŋ˧˧

Định nghĩa sửa

ngượng ngùng

  1. Hơi ngượng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa