Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨə̤j˨˩ hwaː˧˧ŋɨəj˧˧ hwaː˧˥ŋɨəj˨˩ hwaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨəj˧˧ hwa˧˥ŋɨəj˧˧ hwa˧˥˧

Danh từ

sửa

người Hoa

  1. người Trung Quốc sinh sống tại Việt Nam

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)