Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔ̤j˨˩ lɨ̰ə˧˩˧ŋɔj˧˧ lɨə˧˩˨ŋɔj˨˩ lɨə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔj˧˧ lɨə˧˩ŋɔj˧˧ lɨ̰ʔə˧˩

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa