Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔ̤j˨˩ ɓaʔaŋ˧˥ŋɔj˧˧ ɓaːŋ˧˩˨ŋɔj˨˩ ɓaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔj˧˧ ɓa̰ːŋ˩˧ŋɔj˧˧ ɓaːŋ˧˩ŋɔj˧˧ ɓa̰ːŋ˨˨

Định nghĩa

sửa

ngòi bãng

  1. Ngòi nước rộngphẳng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa