Tiếng Anh sửa

 
navel

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈneɪ.vəl/

Danh từ sửa

navel /ˈneɪ.vəl/

  1. Rốn.
  2. Trung tâm.

Tham khảo sửa